اهداف و فعالیت ها

 

برنامه جامع حمایتی و توانمندسازی استعدادهای درخشان

 

اهداف

 • توسعه حمایت و هدایت استعدادهای درخشان در راستای شکوفایی توانمندیهای دانشجویان
 • ارتقاء استعدادهای آموزشی و حرفه ای دانشجویان
 • ارتقاء استعدادهای پژوهشی دانشجویان
 • ارتقاء استعدادهای فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان
 • ارتقاء توانمندی فردی و اجتماعی دانشجویان
 • توسعه تسهیلات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
 • بهینه سازی امکانات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان
 • تشویق دانشجویان غیراستعداد درخشان به تلاش بیشتر جهت احراز شرایط استعدادهای درخشان

 

فعالیت ها

 • تشکیل کمیته استعدادهای درخشان
 • تشکیل کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان بر طبق دستورالعمل
 • شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه بر اساس ضوایط و آیین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • اجرای برنامه های مصوب وزارت بهداشت در رابطه با استعدادهای درخشان
 • شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل دانشجویان توانمند
 • اطلاع رسانی در خصوص آیین نامه های مختلف استعدادهای درخشان وزارت، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای علمی در دانشکده
 • ایجاد بستر مناسب آموزشی و پژوهشی و رفاهی جهت دانشجویان حائز شرایط
 • توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی و پژوهشی
 • تعامل با اعضای محترم هیات علمی در قالب اساتید مشاور استعداد درخشان در دانشکده ها
 • ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از نظرات دانشجویان استعداد درخشان در حل مسائل آموزشی و پژوهشی
 • ایجاد بستر مناسب جهت توسعه خلاقیت ها و نوآوری در زمینه علوم پزشکی
 • فراهم کردن شرایط شرکت دانشجویان در جشنواره های فرهنگی دانشجویی، همایش آموزش پزشکی، جشنواره آموزشی شهیدمطهری
 • فراهم کردن بستر مناسب در راستای مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی
 • پیگیری موانع شکوفایی استعدادهای درخشان از قبیل مشکلات آموزشی-خوابگاه و ...
 • حمایت از دانشجویان با استعداد و نخبه غیرعضو دفتر استعدادهای درخشان
 • نظر سنجی از دانشجویان استعدادهای درخشان و نمایندگان آنها درباره موضوعات کارگاهها و چگونگی برگزاری آنها
 • صدور گواهی و تقدیر نامه جهت دانشجویان استعداد درخشان و اساتید مدرس کارگاه