برگزاری جلسه اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی بهار

برگزاری جلسه اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی بهار

۰۸ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۱ کد : ۵۱۲۶ اخبار و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۲
برگزاری جلسه اعتباربخشی مرکز آموزشی درمانی بهار

جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان بهار به منظور بررسی سنجه های اعتبار بخشی آموزشی باحضور سرپرست محترم مرکز مطالعات دانشگاه و مسئول اعتباربخشی و کارشناسان اعتبار بخشی بیمارستان در روز سه شنبه مورخ 8 مهر ماه تشکیل شد .


نظر شما :