اهداف و فعالیت ها

 

اهداف

 • توسعه بستر شبیه سازی یک محیط بالینی جهت تمرین و آموزش مهارتهای بالینی
 • توسعه بستر ایجاد فرصت هایی برای یادگیری مستقل و مداوم با استفاده از جزوات آموزشی، مولاژها، ویدئو و رایانه
 • ارتقاء بستر ایجاد محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه OSCE و DOPS
 • توسعه در تولید مواد کمک آموزشی
 • ارتقاء بستر نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی و ارتباطی 

فعالیت ها

 • همکاری در برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم به صورت آزمون آسکی و سنتی
 • همکاری با واحد آموزش بالینی بیمارستان های آموزشی در رابطه با اجرای کلاس های دانشجویان
 • هماهنگی با گروه های آموزشی و دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی جهت ارسال برنامه های پیشنهادی آموزش مهارتهای بالینی دانشجویان
 • آماده سازی روزانه وسایل جهت کارگاه های مختلف و گروه های دانشجویی مراجعه کننده به واحد
 • هماهنگی با اساتید محترم قبل از شروع ترم در رابطه با قوانین واحد.
 • مرور نحوه کار کردن با مولاژها برای اساتید و مربیانی که قصد اجرای برنامه آموزشی و استفاده از مولاژهای واحد را دارند.
 • جمع آوری کلیه مستندات از تمامی فعالیت های مرکز و تنظیم گزارشات عملکرد مورد نیاز.
 • بررسی وسایل مصرفی و تجهیزات آموزشی مورد نیاز در کارگاه های مختلف.
 • شناسایی تجهیزات کمک آموزشی معیوب واحد و پیگیری جهت تعمیر و رفع نواقص تجهیزات و ملزومات نیازمند تعمیر و سرویس دوره ای.
 • حفظ و نگهداری اصولی تجهیزات و مانکن های آموزشی و تاکید مکرر به اساتید و دانشجویان در خصوص نحوه نگهداری و دقت نظر در استفاده و نگهداری مولاژهای واحد.
 • پیگیری جهت اطلاع از تجهیزات کمک آموزشی جدید و تماس با شرکت های عرضه کننده جهت ارائه مشاوره لازم در زمان خرید مانکن برای واحد.
 • پیگیری و تحویل گرفتن وسایل مصرفی مورد نیاز جهت تمرین دانشجویان و کاراموزان (این وسایل از مراکز مختلف و با پیگیری معمولا تاریخ گذشته بوده و بدون هزینه تهیه میگردند).
 • هماهنگی با شرکت های نماینده فروش مانکن ها و تجهیزات آموزشی در زمان های انجام پروسه خرید یا تعمیر مانکن ها.
 • بروزرسانی وب سایت مرکز
 • تلاش در جهت رسیدن به اهداف اموزشی مرکز