توانمندسازی اساتید

 

معرفی واحد توانمند سازی اساتید

دانشگاه به عنوان مرکزی آموزشی، نیاز به نیروهایی متخصص، آموزش دیده و دلسوز دارد تا اهداف دانشگاه را به سرانجام برسانند. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به عنوان یکی از اصلی ترین اقشار ذینفع در دانشگاه، وظیفه ی آموزش دانشجویان را بر عهده دارند و به عبارتی کارایی و اثربخشی دانشگاه تحت تاثیر مستقیم نحوه ی فعالیت و کیفیت فعالیت اعضای هیئت علمی آن است و بدون وجود هیئت علمی فعال، پیگیر، آگاه و متخصص رسالت دانشگاه به طور کامل محقق نخواهد شد.

امروزه برای تدریس و آموزش، علاوه بر تسلط علمی، دانش روانشناسی و توانمندی­های تدریس، مجموعه شناخت­ها، گرایش­ها و مهارت­هایی لازم است که مدرس با کسب آنها می­تواند به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی دانشجویان کمک کند. کسب دانش در مورد توانمندی­های تدریس استادان، وضعیت موجود را آشکار نموده، و امکان برنامه­ریزی برای ارتقای توانمندی­های اساتید و نهایتا ارتقای عملکرد کلی دانشگاه و دانشجویان را فراهم می سازد.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه بر این باور است رشد و توانمندی اساتید و اعضا هیات علمی در ابعاد آموزشی علوم پزشکی و تخصصی و مهارت های مشاوره ای و هم چنین اخلاق حرفه ای و انجام پژوهش هایی در زمینه آموزشی، نوآورانه و دانش پژوهی دارای اهمیت می باشد لذا در راستای اجرای این برنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از زمان تاسیس تا کنون مسوولیت سازماندهی، برنامه­‌ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیت های توانمندسازی مدرسین را در زمینه‌های (۱) آشنایی با اصول و مبانی آموزش پزشکی (۲) مهارت‌­های آموزشی و مشاوره­‌ای (۳) رهبری و مدیریت تغییر آموزشی (4)پژوهش و دانش پژوهشی آموزشی(5)اخلاق حرفه ای را به عهده دارد.

هم چنین مرکز مطالعات بر این باور است که در کنار اعضای هیأت علمی؛دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دستیاران تخصصی و حتی دانشجویان علاقمند و توانای دوره‌های تحصیلات مقدماتی پتانسیل تبدیل شدن به مدرسینی تأثیرگذار در توسعۀ آموزش علوم پزشکی را دارند و بنابراین گروه هدف بالقوه‌ای برای توانمندسازی به شمار می‌روند.